Jdi na obsah Jdi na menu
 


Místní lidová knihovna ve Střelských Hošticích umožní veřejnosti přístup na internet za těchto podmínek:

1) Uživatle nemusí být registrován jako čtenář knihovny.

2) Uživatel starší 15-ti let předloží platný občanský průkaz, pokud není v místě znám.

3) Děti do 15-ti let musí předložit písemný souhlas rodičů, kteří tím přebírají  zodpovědnost za případnou škodu na majetku knihovny či újmu, ke které mohou děti používáním této služby přijít.

4) Uživatel musí ovládat základy práce na PC s operačním systémem Windows                         a s počítačovou sítí internet.

5) Před započetím práce na internetu se musí uživatel seznámit s provozním řádem.

6) Dobu pobytu na internetu je možné si předem rezervovat na jeden týden dopředu.

7) U jednoho počítače mohou pobývat maximálně 3 osoby

8) Uživatelé mohou: 

- vyhledávat informac epomocí protokolu http -stránky www

-stahovat vyhledané informace na vlastní donesenou disketu, kterou před započetím stahování nechá zkontrolovat pracovníkem knihovny

- používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných služeb (např. post.cz, seznam.cz, centrum.cz)

- komunikovat on- line prostřednictvím chatu

- soubory stažené z internetu ukládat pouze do adresářů k tomu určených (před odchodem musí být všechny stažené soubory odstraněny)

- cokoliv vytisknout i barevně-  placená služba- viz ceník

9) Uživatelé nesmí:

- zapínat, vypínat či restartovat počítač

- provádět změny konfigurace programu

- kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací          a programů v knihovně

- instalovat a pouštět vlastní programy

- vyhledávat, prohlížet a stahovat z internetu stránky obsahující pornografii, propagující fašismus, stránky nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog

- takové informace vytvářet a šířit

- používat e-mail knihovny a počítačové hry

10) Uživatelé jsou povinni:

- dbát pokynů pracovníka knihovny

- při jakékoli nejasnosti si vyžádat odbornou pomoc

- neodstraňovat vzniklé závady

 - po přenosu dat na diskety smazat jím nahrané soubory z disku

- odejít od počítače až po zavření všech programů a oken

- dodržovat ustanovení provozního řádu


11) Přístup na internet je zdarma.


1 stránka vytištěných informací - za jednostrannou černobílou kopii A4 – 2,50 Kč
za oboustrannou černobílou kopii A4 – 3,50 Kč
za jednostrannou barevnou kopii A4 - 15 Kč
za oboustrannou barevnou kopii A4 - 30 Kč

12) V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán.

13) Knihovna uchovává data spojená s provozem internetu za účelem ochrany knihovního fondu a pro adresné poskytování svých služeb, a to na základě udělení registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Data jsou zpracována v interním systému a jsou chráněna proti přístupu cizích osob.


14) Tento provozní řád je platný od 1.9.2004